Vozni park

Vozni park se sastoji od vozila različitih dimenzija za prijevoz robe u ambijentalnom i hladnom režimu. Osim vlastitog voznog parka, naša snaga je u dobro razvijenim kooperantskim odnosima sa vodećim transportnim tvrtkama.

Klasičini tegljači - 24 tone nosivosti (33 paletna mjesta)

Kamioni
10 tona nosivosti (15 paletnih mjesta)
 5 tona nosivosti (10 i 12 paletnih mjesta)
3,5 tone nosivosti (10 paletnih mjesta)

Hladnjače
10 tona nosivosti (15 paletnih mjesta)
5 tona nosivosti (10 i 12 paletnih mjesta)
1 tona nosivosti (6 paletnih mjesta)

Kombi dostavna vozila - 1,4 tone nosivosti

Manja dostavna vozila - 0,8 tona nosivosti

Kontakti

Uprava:
Tel: +385 (31) 297 224
Fax: +385 (31) 297 227
E-mail: uprava@paralela-os.hr

Logistički centar:
Tel: +385 (31) 297 224
Fax: +385 (31) 297 227
E-mail: m.tulicic@paralela-os.hr

Transport:
Tel: +385 (31) 297 224
Fax: +385 (31) 297 227
E-mail: m.herceg@paralela-os.hr

Računovodstvo:
Tel: +385 (31) 297 224
Fax: +385 (31) 297 227
E-mail: s.lovretic@paralela-os.hr